Lions Faaborg-BrobyKLUBBENØKONOMIJULEHJÆLPLIONSFILMFACEBOOK  
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

LIONS ETIK.

 Da The International Association of Lions Clubs blev stiftet i 1917 af Melvin Jones, blev er på det første convention (stiftende møde) opstillet følgende etiske regler for klubbernes arbejde:

 

 

 

  • Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid.
  • Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele.
  • Køb ikke din fremgang på andres bekostning.
  • Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv.
  • Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig.
  • Gør venskab til et mål - ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængigt af gensidige tjenester.
  • Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og i gerning.
  • Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte.
  • Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark