Lions Faaborg-BrobyKLUBBENØKONOMIJULEHJÆLPLIONSFILMFACEBOOK  
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave
AKTIVITETER.

Lions Club Faaborg-Broby har gennem årene forsøgt sig med mange aktiviteter, hvis formål var at skaffe penge til klubbens humanitære arbejde. Ikke alle har været lige levedygtige, medens andre har vist deres værd med rigtig pæne overskud.

 

JULELOTTERI:

Vort julelotteri er af gammel dato, idet det startede omkring 1978/79 som et samarbejde mellem 6 lionsklubber og Fyns Amts Avis.
Gennem årene måtte vi dog konstatere, at interessen, især i de områder, hvor avisen ikke var særlig udbredt, svandt ind og til sidst måtte vi stoppe samarbejdet.
I stedet startede vi vort eget lokale lotteri, først som kuvertlotteri og senere skrabelotteri, som har været en stor succes. Der trykkes ca. 4000 lodsedler og der er ca. 120 sponserede gevinster fra erhvervsdrivende i de gamle Faaborg og Broby kommuner. Lotteriet er altid udsolgt og giver omkring 40/45.000 kroner i overskud pr. år.

Nytår fyrværkeri salg blev en ny aktivitet i 2014. Denne aktivitet giver 30-40.000 kr. hvert år. 

Hvad bruges aktivitetskassens midler til:

Vi har i klubben en tommelfingerregel, der siger 1/3-del til hvert af følgende områder: lokalt, nationalt og internationalt.

Lokalt støtter vi gerne tiltag for ældre medborgere, handicappede etc., og iøvrigt humanitære formål af enhver art. Hertil skal bemærkes, at klubben principielt ikke støtter enkeltpersoner. Udover de nævnte gives der støtte bl.a. til Natteravnene og på kulturområdet har vi på det seneste doneret halvdelen af et loppemarkedsoverskud til renovering af klokkespillet i Faaborgs berømte klokketårn. Derudover støttes forskellige organisationer, som uddeler julehjælp til værdigt trængende.
Når det nævnes, at vi principielt ikke støtter enkeltpersoner, er der en enkelt undtagelse, idet vi hvert andet år støtter et ungt mennesker, så vedkommende kan deltage i en 3-ugers ungdomslejr i Lions-regi.

Nationalt støtter vi LIONS PRIS, som uddeles een gang om året til specielle formål. Beløbet, som er mellem 250.000 og 500.000 kroner uddeles af LIONS protektor HKH Prins Henrik i begyndelsen af juni måned.
Derudover støtter vi naturligivis katastrofe- og hjælpefonden ved hele tiden at have et fast beløb på kr. 10.000 til rådighed for fonden i tilfælde af indtrædende katastrofer.

Internationalt er vi med i samarbejdet Nordsølions, som består af de Lionsdistrikter, der ligger ud til Nordsøen. Det er tyske, hollandske, engelske og danske distrikter, som hvert år donerer penge til et projekt i størrelsesordenen 500.000 til 750.000 kroner.

Sammen med vore venskabsklubber i Norge, Sverige og Tyskland har vi medvirket til bygning og oprettelse af en skole for døve børn i Trinkomalee, Sri Lanka. Denne skole understøttes stadig med bidrag til den daglige drift i form af fadderskaber.

I 1991/1992 havde LIONS CLUBS INTERNATIONAL en storstilet kampagne "Sight First I", som samlede penge til bekæmpelse af blindhed og øjensygdomme i u-landene. Dengang blev der skaffet 150 mill. $, som nu er ved at være opbrugte. Derfor har man nu startet "Sight First II", hvis mål er yderligere 150/200 mill $. Danske Lions Clubber er naturligvis med og i skrivende stund er der i Danmark indsamlet omkring 4 mill. ud af et mål på 5 mill. Faaborg-Broby har givet tilsagn om ca. 60.000 kroner til formålet.

Hvordan får man andel i klubbens uddelinger:

Det gør man ved at sende en detailleret ansøgning til:

LIONS CLUB FAABORG-BROBY
Ved Præsidenten Arne Pløger

Bystævnevej 62
5600 Faaborg.

PÅ grund af klubbens procedurer med behandling på to på hinanden følgende møder, kan der gå op til 1½ måned, før der kan forventes et svar.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark